Imię*
Nazwisko*
Firma*
Nip*
Stanowisko*
Ulica/ nr lokalu*
Kod*
Miasto*
Telefon*
E-mail*
Nazwy manekinów*
Informacja (termin dostawy, czas wypożyczenia, nazwy peruek)